Depositogarantiestelsel

Op International Card Services (ICS) is het Depositogarantiestelsel (DGS) van toepassing. Dit is een garantieregeling voor de klanten van een bancaire instelling en houdt in dat als ICS niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, klanten hun tegoeden vergoed kunnen krijgen tot een bepaald maximum.

> Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS) (pdf)

Welk bedrag wordt vergoed?

ICS is een bancaire instelling met een eigen bankvergunning en neemt deel aan het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per klant per bancaire instelling. Voor de berekening van de vergoeding, worden alle tegoeden die u bij ICS heeft bij elkaar opgeteld. Heeft u meerdere rekeningen, dan geldt het totale positieve saldo van alle rekeningen gecombineerd; hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke en particuliere rekeningen.

Wie kunnen aanspraak maken op dekking door het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel geldt niet voor elke (rechts)persoon en niet voor elk tegoed. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandsche Bank.

Hieronder bieden we een globaal overzicht van (rechts)personen die een beroep kunnen doen op het depositogarantiestelsel:

 • Particulieren: natuurlijke personen.

 • Eenmanszaken. Tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking.

 • Rechtspersonen ongeacht de omvang, dat wil zeggen dat zowel kleine ondernemingen als groot-zakelijke ondernemingen zelfstandig aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Ook Stichtingen en Verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op het depositogarantiestelsel.

 • Een Vereniging van Eigenaren ("VvE") of een Vennootschap onder Firma ("VoF") heeft doorgaans een zelfstandige aanspraak onder het depositogarantiestelsel. Indien u een aandeel heeft in een VvE of VoF, dan heeft u ten aanzien van dit aandeel geen zelfstandig vorderingsrecht.

Wie kunnen géén aanspraak maken op bescherming van tegoeden onder het depositogarantiestelsel?

 • banken

 • financiële instellingen

 • beleggingsondernemingen

 • (her)verzekeringsondernemingen

 • (beheerders van) beleggingsinstellingen, (beheerders van) icbe's

 • pensioenfondsen

 • overheden (waaronder gemeenten)

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Alle creditcardproducten vallen onder het depositogarantiestelsel.

Hoe is de dekking als u meerdere rekeningen heeft?

Als een klant meerdere rekeningen met een tegoed heeft, worden de tegoeden bij elkaar opgeteld.

Een voorbeeld:

Een klant heeft twee rekeningen, een met een positief saldo van € 50.000,- en een met een positief saldo van € 70.000,-. Samen is dit een tegoed van € 120.000,-. Deze klant krijgt de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van € 100.000,-.

Bij wie moet ik zijn voor uitbetaling onder de depositogarantieregeling?

Op de website van De Nederlandsche Bank ('DNB') vindt u informatie over het proces van terugbetalen en de termijn waarbinnen DNB u terugbetaalt.

Hoelang duurt het voordat ik een vergoeding krijg?

DNB voert de regeling uit. Dit betekent dat u zich bij DNB kunt melden om aanspraak te maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel. De vergoeding zal binnen 10 werkdagen worden uitgekeerd, gerekend vanaf de dag dat DNB het DGS opent. In een beperkt aantal bijzondere gevallen kan het langer duren.